O nama
Na ostrvu Krf 01. jula 1916. god. formirana je Prva Aeroplanska radionica koja se seli u Mikru, pored Soluna, potom (1917 god.) u Vertekop, najveću vazduhoplovnu bazu savezničke vojske na Solunskom frontu.

Oslobođenjem Beograda (1918 god.) Aeroplanska radionica prelazi u Srbiju u Novi Sad u kome je formirana velika radionica u okviru avijacijske baze. Srpsko vazduhoplovstvo  prvi put postaje samostalan vid vojske 1923. god. i kroz svoju reorganizaciju (1924. godine.) transformiše "Aeroplansku radionicu" u "VAZDUHOPLOVNO TEHNIČKI ZAVOD".

Otpočinjanjem drugog svetskog rata (1941. god.) prestaje sa radom. Po završetku rata (1944. god.) radionica  ponovo počinje  sa radom.  Radionica se razvija i (1949. godine)  prerasta u Vazduhoplovni tehnički remontni zavod "JASTREB" u kome se obavlja remont vazduhoplova i vazduhoplovne opreme. Iste godine u Kneževcu je formirana radionica za remont vazduhoplovnih motora, koja (1952. godine) dobija naziv Vazduhoplovnotehnički  remontni zavod "Moma Stanojlović".

Preseljenjem, na sadašnju lokaciju  ova dva vazduhoplovnotehnička remontna zavoda "Jastreba" i "Mome Stanojlovića" (1973. godine) formira se VTRZ "Beograd", koji (1976. godine) dobija naziv  Vazduhoplovni zavod "MOMA STANOJLOVIĆ".

Zavod se nalazi na 20 km severozapadno od Beograda na lokaciji aerodroma Batajnica u zahvatu puteva 22-1 (stari put Beograd - Novi Sad) i E75 (auto put Beograd - Novi Sad).
photoFOTO
Pilotskog sedišta
O nama
O nama
O nama
O nama