Elektrohemijska zaštita
Elektrohemijski i hemijski procesi, u zavodu, su: tvrdo hromiranje; tvrdo lemljenje  delova od čelika i aluminijumskih legura; mrežasto hromiranje; elektrolitičko nanošenje cijanidnog ili kiselog bakra, tvrdog srebra, kalaja, kadmijuma; bojenje aluminijuma i aluminijumskih legura u sumpornoj i hromnoj kiselini; oksidno fosfatiranje; bruniranje;  tvrdo hromiranje aluminijuma i silumina, itd.