Termoizolacioni omotači
Zavod izrađuje termoizolacione omotače za motore „VIPER (22-6, 531, 632-41 i 633-41) i obloge izduvnih grana motora za tenkove T72/M84. Omotači se izrađuju od vatrootpornog prokrona sa ispunom od izolacione vune. Proizvodni kapaciteti i tehnološke mogućnosti omogućavaju izradu termoizolacionih omotača za motore sa temperaturom izduvnih gasova od 750 K, tj. motore sa otvorenom komorom dopunskog sagorevanja sa temperaturom do 1650 K.