06.06.2017

Termička obrada
Raspolažemo pećima za termičku obradu u zaštitnoj atmosferi (trenutno nije u funkciji), u vakuumu i bez zaštitne atmosfere.
Mehanički   postupci,  koji obuhvataju termičku obradu: hlađenje u ulju ili u vakumu; žarenje u zaštitnoj atmosferi; gasnu cementaciju; karbonizaciju; žarenje u vakumu; lemljenje u vakumu; lemljenje u vakumu sa hlađenjem azotom; cementaciju u uglju; kaljenje u vodi, itd.
 
U zaštitnoj atmosferi
maks. dimenzije šarže: 610 h 910 h 450mm
maks. temperatura: 1050°S
zaštitna atmosfera: endo gas G-350E
 
 
U vakuumu
maks. dimenzije šarže: 700 h 1200 h 450mm
maks. temperatura: 1320°S
vakuum: 10-3 bar
hlađenje peći i kaljenje gasom: azot
 
 
Bez zaštitne atmosfere
komora za grejanje: 450 h 600 h 300mm
maks. temperatura: 1050°S