Projektovanje
  1. rezervnih delova (prema dostavljenim uzorcima i tehničkim uslovima, standardima i sl.)
  2. alata: montažno-demontažnih alata, kalupa za vulkanizaciju gumenih proizvoda, alata za prosecanje, probijanje, izvlačenje i savijanje, alata i pomoćnih pribora za obradu na strugu, glodalici, brusilici, bušilici, alata za hromiranje, alata za presovanje i sinterovanje, alata za izradu proizvoda od termoreaktivnih masa, zumbi, mernih i kontrolnih alata itd.
  3. probnih stolova, ispitnih uređaja, sklopova, podsklopova iagregata