Ремонт ваздухоплова
Ремонт ваздухоплова обухвата генерални ремонт, одржавање према техничком стању, прегледе и оправке ваздухоплова као и њихових склопова и агрегата за следеће ваздухоплове: МиГ-21 (Л-17, НЛ-16); Орао (ИНЈ-22, ИЈ-22, НЈ-22, Ј-22); Јастреб (Ј-21); Галеб (Н-60); Супер галеб (Н-62); Ми-8 (ХТ-40)  ; Gazelle (SA-341, SA-342); УТВА-75 (В-53); АН-2 (одржавање према стању). Радови на структури авиона Миг-29 и хеликоптера Ми-17.
 
Завод поседује све стандардне технологије за извођење радова потребних за ремонт ваздухоплова (авио-механичарске, авио-електричарске, авио-лимарске, авио-браварске, фино-механичарске, инструментарске, гумарске, пластичарске, тапетарске).
Поред ових технологија завод поседује стандардне технологије за контролу делова и склопова:
  • Методе испитивања делова без разарања (магнетна метода, пенетрантска метода, ултразвучна метода, метода вртложних струја, ендоскопска метода).
  • Вибродијагностика и
Електронско мерење угловних и линеарних померања у реалном времену.