Термоизолациони омотачи
Завод израђује термоизолационе омотаче за моторе „VIPER (22-6, 531, 632-41 и 633-41) и облоге издувних грана мотора за тенкове Т72/М84. Омотачи се израђују од ватроотпорног прокрона са испуном од изолационе вуне. Производни капацитети и технолошке могућности омогућавају израду термоизолационих омотача за моторе са температуром издувних гасова од 750 К, тј. моторе са отвореном комором допунског сагоревања са температуром до 1650 К.