06.06.2017

Термичка обрада
Располажемо пећима за термичку обраду у заштитној атмосфери (тренутно није у функцији), у вакууму и без заштитне атмосфере.
Механички   поступци,  који обухватају термичку обраду: хлађење у уљу или у вакуму; жарење у заштитној атмосфери; гасну цементацију; карбонизацију; жарење у вакуму; лемљење у вакуму; лемљење у вакуму са хлађењем азотом; цементацију у угљу; каљење у води, итд.
 
У заштитној атмосфери
макс. димензије шарже: 610 х 910 х 450mm
макс. температура: 1050°С
заштитна атмосфера: ендо гас G-350E
 
 
У вакууму
макс. димензије шарже: 700 х 1200 х 450mm
макс. температура: 1320°С
вакуум: 10-3 bar
хлађење пећи и каљење гасом: азот
 
 
Без заштитне атмосфере
комора за грејање: 450 х 600 х 300mm
макс. температура: 1050°С