Гумено техничка роба
ПРОИЗВОДЊА СИРОВИХ ГУМЕНИХ СМЕША И ГУМЕНО-ТЕХНИЧКИХ ПРОИЗВОДА
Израда гумено-техничких производа врши се технологија компресионог пресовања на хидрауличним топлим пресама са просечно 4 радне етаже по преси и димензијама радних плоча од 320 х 320 mm до 1200 х 1200 mm.
Производни асортиман: заптивни прстенови, заптивни подметачи, манжетне, семеринзи, мембране, амортизери, ублаживачи удара, носачи мотора, заштитни елементи, МГ прстенови, вентили (регенерација гуме), колектори, спојке

Произвидња сирових гумених смеша
Производимо сирове гумене смеше на бази различитих полимера.
 
Базни
полимер
(ISO 1629)
Температурни опсег примене [°С] Примена
стални краткотрајни
NBR -40 до +100 +120 Горива, масти и уља минералне основе, ваздух, вода, паре нафтних деривата
CR -40 до +80 +100 Атмосферски услови, паре бензина и уља, озон, речна и морска вода
NR -40 до +80 +100 Хидрауличне течности на бази гликола, кочне течности, разблажене базе и киселине, алкохол, вода
FPM -20 до +200 +230 Горива, минералне масти и уља, синтетска уља, алифатски и ароматски угљоводоници, киселине, базе, јака оксидациона средства
IIR -30 до +130 +150 Атмосферски услови, паре БОТ, вода, хлороводонична и сумпорна киселина
SBR -50 до +100 +120 Алкохоли, неорганске и органске киселине и базе, течности за кочнице на бази гликола
MVQ -60 до +250 +310 Топао ваздух, озон, инертни гасови, вода
FVMQ -55 до +175 +225 Топао ваздух, озон, растварачи, горива, синтетска и минерална уља