Машинска обрада
Технолошке линије: стругање, глодање (конвенционало и CNC), бушење, рендисање, брушење (округло спољашње и унутрашње, равно), хоновање, оштрење, еродирање жицом и електродом, ваљање навоја (врсте навоја: милиметарски, BA, NC, UNC, NF, UNF, BSF, Whitworth-ов), пробијање, просецање и извлачење, савијање и сечење лимова

Заваривање: AC/DC TIG - Заваривање електролучно нетопљивим волфрамовим електродама у заштитној атмосфери аргона, MAG - Заваривање електролучно топљивом електродном жицом у заштитној атмосфери СО2 , Заваривање електрoлучно обложеним елeктродама, Заваривање електроотпорно (тачкасто и шавно), Заваривање/резање и тврдо лемљење пламеном (кисеоник + ацетилен).

Производни асортиман: Вијци, навртке, осовинице, полуге, носачи, подлошке, чауре, осиграчи, ужад, стакла (осим чеоног), поклопци...