Пројектовање
  1. резервних делова (према достављеним узорцима и техничким условима, стандардима и сл.)
  2. алата: монтажно-демонтажних алата, калупа за вулканизацију гумених производа, алата за просецање, пробијање, извлачење и савијање, алата и помоћних прибора за обраду на стругу, глодалици, брусилици, бушилици, алата за хромирање, алата за пресовање и синтеровање, алата за израду производа од термореактивних маса, зумби, мерних и контролних алата итд.
  3. пробних столова, испитних уређаја, склопова, подсклопова иагрегата