Ваздухопловни мотори и трансмисије
  • Генерални ремонт и оправка по дефектацији турбо вратилних мотора (АSTAZOU IIIB и АSTAZOU XIVH),
  • Клипног авионског мотора (Lycoming IO-360B1F).
  • Средњи ремонт турбо гасног мотора (2ПВ8 и  2ПВ8-1).
  • Оправка по дефектацији турбо вратилних мотора (ТВ2-117А и АSTAZOU XIVM), клипних авионских мотора (Lycoming AEIO 540LB5D и мотор АШ-62ИР),
  • турбо гасних мотора (2ПВ8; 2ПВ8-1; ГТД-5М) и
  • Регламентне радове на млазним моторима типа (ММ и VIPER).